För dig som är vägledare

Får du frågor om exempelvis yrkeshögskoleutbildningar, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar, validering eller SeQF?

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för ett antal utbildningsformer och uppdrag som är aktuella inom utbildning och rekrytering.

Vi ansvarar för yrkeshögskolan samt vissa eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Validering och SeQF är ytterligare ett par av våra arbetsområden som kan vara relevanta för dig som studie- och yrkesvägledare att känna till. Det är även vi som stödjer utbildningsanordnare med att ta fram Europass-tillägg så att studerande från yrkeshögskoleutbildningar kan söka jobb och utbildning ute i Europa. 

Informationsmaterial om myndighetens verksamhet

Längst ned på denna sida hittar du informationsmaterial  samt en presentation i pdf-format med kortfattad information om myndighetens verksamhet och främst yrkeshögskolan som kan vara relevant för dig som studie- och yrkesvägledare. Samtliga sidor från presentationen hittar du även i högermenyn på denna sida.

Så här kan vi hjälpa till

Via våra webbplatser kan vi hjälpa dig att hitta och förmedla rätt information till de som exempelvis vill söka utbildning eller validera kompetens.

 • yrkeshogskolan.se
  Här hittar du alla aktuella yrkeshögskoleutbildningar samt allmän information om yrkeshögskolan, behörighets- och urvalsregler, hur man går till väga för att ansöka mm.
 • konstkulturutbildning.se
  Här hittar du alla aktuella utbildningar samt allmän information om den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar, behörighets- och urvalsregler, hur man går till väga för att ansöka mm.
 • blitolk.nu 
  Information om utbildningar till kontakttolk, skriv­tolk samt teckenspråks- och dövblindtolk
 • seqf.se
  En sida som samlar all information kring processen att inlemma det svenska utbildningssystemet i det europeiska ramverket för kvalifikationer.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss på syvfragor@myh.se om du har frågor om yrkeshögskolan eller något av våra andra ansvarsområden.