För dig som är vägledare

Får du frågor om exempelvis yrkeshögskoleutbildningar, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar, validering eller SeQF?

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för ett antal utbildningsformer och uppdrag som är aktuella inom utbildning och rekrytering.

Vi ansvarar för yrkeshögskolan samt vissa eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Validering och SeQF är ytterligare ett par av våra arbetsområden som kan vara relevanta för dig som studie- och yrkesvägledare att känna till. Det är även vi som stödjer utbildningsanordnare med att ta fram Europass-tillägg så att studerande från yrkeshögskoleutbildningar kan söka jobb och utbildning ute i Europa. 

För mer information om respektive utbildningsform och uppdrag, se menyn till höger, samt besök våra webbplatser listade nedan. 

Våra webbplatser

Via våra webbplatser kan vi hjälpa dig att hitta och förmedla rätt information till de som exempelvis vill söka utbildning eller validera kompetens.

  • yrkeshogskolan.se: Här hittar du alla aktuella yrkeshögskoleutbildningar samt allmän information om yrkeshögskolan, behörighets- och urvalsregler, hur man går till väga för att ansöka mm.
  • konstkulturutbildning.se: Här hittar du alla aktuella utbildningar samt allmän information om den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar, behörighets- och urvalsregler, hur man går till väga för att ansöka mm.
  • blitolk.nu: Information om utbildningar till kontakttolk, skriv­tolk samt teckenspråks- och dövblindtolk
  • seqf.se: En sida som samlar all information kring processen att inlemma det svenska utbildningssystemet i det europeiska ramverket för kvalifikationer.

Arbetsförmedlingens verktyg för vägledning

Arbetsförmedlingen har flera olika verktyg och tester för potentiella studerande och jobbsökande som även kan vara bra för dig som vägledare att använda dig av, bland annat:

  • IntresseguidenSvara på 12 frågor och få förslag på yrken som passar personlighet och intressen. Frågorna baseras på RIASEC-modellen som är en av de mest inflytelserika och använda yrkesvägledningsteorierna i många länder.
  • Framtidsutsikter: Innehåller bland annat Yrkeskompassen med framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Kontakta oss

Har du frågor om yrkeshögskolan eller något av våra andra ansvarsområden? Ställ din fråga i vårt kund- och supportforum.