Kort om konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar inom det konstnärliga eller kulturella området.

De berättigar till studerandeavgifter samt till studiestöd från CSN.

Samtliga konst- och kulturutbildningar finns på konstkulturutbildning.se.

Behörighet

Behörig till en konst- och kulturutbildning är den som har genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En sökande kan vara också behörig om han eller hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vissa utbildningar ställer krav på särskilda förkunskaper och ofta används arbetsprover eller auditions.