Stöd till särskilda målgrupper

För konst- och kulturutbildningar kan särskilt pedagogiskt stöd kan sökas i form av utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare. Exempel på pedagogiskt stöd är teckenspråkstolk, anteckningsstöd, inläsning av litteratur och extra datorstöd.

Särskilt pedagogiskt stöd kan sökas på vissa utbildningar.

Mer information om pedagogiskt stöd och tillgänglighet för konst- och kulturutbildningar