Studiemedel

De flesta konst- och kulturutbildningar ger rätt till studiemedel men studiemedel kan endast fås för de långa utbildningarna (minst 20 veckor).

Två typer av studiemedel är aktuella för konst- och kulturutbildningar: A2 och B1. Båda kan erhållas även av personer under 20 år.

  • A3 : Studiemedel i totalt 80 veckor, cirka 2 års heltidsstudier.
  • B1: Studiemedel i totalt 240 veckor, cirka sex års heltidsstudier.

På konstkulturutbildning.se framgår om utbildningen berättigar till studiemedel eller inte.