Tolkutbildningar

Tolkutbildningar är yrkesutbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.

Inriktningar

  • Kontakttolk -  halvfart, bundet och distans
  • Kurser för redan yrkesverksamma tolkar
  • Teckenspråks- och dövblindtolk, 3-4 år, praktik ingår
  • Kurser för redan yrkesverksamma tolkar
  • Skrivtolk, 1 år, praktik ingår

Utbildningarnas kännetecken

Tolkutbildningar är eftergymnasiala och finns över hela Sverige och här utbildas professionella tolkar för samhällets behov.

Ansökan till en tolkutbildning sker med antagningsprov på skolans webbsida. Vissa av dem har studieavgift och är berättigade till studiemedel från CSN och andra inte. 

Samtliga tolkutbildningar finns på blitolk.nu.