Utbildningar med endast tillsyn

Utbildningar med endast tillsyn är eftergymnasiala utbildningar inom alla ämnesområden - inte bara konstnärliga eller kulturella området.

Utbildningarna har studerandeavgifter och berättigar inte till studiestöd från CSN.

Samtliga utbildningar finns här på myh.se under rubriken Utbildningar med endast tillsyn.

Behörighet

Behörighet är den som har genomgått gymnasieskola,  gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En sökande kan vara också behörig om han eller hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.