Myndighetens uppdrag

Yrkeshögskolan

  • Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling
  • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan
  • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar
  • Utöva tillsyn över utbildningarna
  • Granska utbildningarnas kvalitet och resultat

Myndighetens övriga verksamhet

  • Administrerar konst-och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
  • Administrerar vissa tolkutbildningar
  • Är nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande