Myndighetens uppdrag

Yrkeshögskolan

 • Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling
 • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan
 • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar
 • Utöva tillsyn över utbildningarna
 • Granska utbildningarnas kvalitet och resultat

Konst- och kulturutbildningar

 • Besluta om vilka utbildningar som ska beviljas stöd (statsbidrag och/eller studiestödsberättigande).
 • Utöva tillsyn över utbildningarna.
 • Granska utbildningarnas kvalitet.
 • Främja utvecklingen.
 • Sprida kunskap om utbudet av utbildningarna.
 • Granska kvalitet och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.
 • Redovisa resultaten av granskningen.
 • Svara för ett register över uppgifter om studerande samt studieresultat.
 • Främja kvaliteten.

Myndighetens övriga verksamhet

 • Administrerar vissa tolkutbildningar
 • Är nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande