Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Om yrkeshögskoleutbildningar

De är minst ett halvår långa och praktik, här kallat Lärande i arbete (LIA), ingår.

Det finns två examensnivåer inom yrkeshögskolan, dels yrkeshögskoleexamen och dels kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning är man berättigad till studiemedel och ett fåtal utbildningar tar ut studerandeavgifter.

I yrkeshögkoleutbildningarnas ledningsgrupp är arbetslivet i majoritet.

Samtliga yrkeshögskoleutbildningar finns på yrkeshogskolan.se