Behörighet till en yrkeshögskoleutbildning 3 kap. 1 § YHF

Behörig till en yrkeshögskoleutbildning är den som:

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller
 2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående eller
 3. Bosatt i Norden och där behörig eller
 4. Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet kan tillgodogöra sig utbildning

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning

 • Examen från yrkesprogram eller högskoleförberedande program ger behörighet
 • Innehållet kan variera (t.ex. ma 2a resp 2c, eng 6 etc.)
 • Därmed är kraven alltså lägre i svenska och matte för att vara behörig till yrkeshögskolan jämfört med högskolan

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1

 • Betyg från tidigare avslutade gymnasiestudier
 • Folkhögskolestudier (föreskrift finns, MYHFS 2013:4)
 • Motsvarande gymnasieexamen i andra länder
 • Avgörs av varje utbildningsanordnare

3. Bosatt i Norden och där behörig till motsvarande utbildning

 • Överenskommelser i Norden för att underlätta mobilitet mellan länder
 • Avgörs av varje utbildningsanordnare

4. Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet kan tillgodogöra sig utbildningen

 • Individuell bedömning
 • Kan finnas många sätt att bedöma
 • Avgörs av varje utbildningsanordnare

Har de kunskaper i svenska som behövs för utbildningen (för de med annat modersmål)