Urval 3 kap. 5-7 §§ YHF

Om det finns fler behöriga sökande än platser får urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen

  • Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet
  • Lottning tillåten vid lika meritvärde
  • Särskilt prov ska avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen
  • Urvalsgrunderna tidigare utbildning (om annan än gymnasieutbildning) och yrkeserfarenhet får endast användas om det finns särskilda skäl