Förändringarna inom YH: Bredare väg

 • YH växer och blir en mer etablerad del i utbildningssystemet.
 • Det grundläggande syftet med YH kvarstår – syftet är att arbetslivet ska få den kompetens som behövs.
 • Vägen in i yrkeshögskolan kommer att breddas då det blir enklare att bli behörig:
 •     Färre utbildningar kommer att ha arbetslivserfarenhet
      som förkunskapskrav
 •     Ny reglering ger rätt att läsa behörighetsgivande kurser inom
      kommunal vuxenutbildning.
 •     Behörighetsgivande förutbildningar kommer att erbjudas kopplat
      till vissa utbildningar, först inom samhällsbygg och teknik.