Projekt YH med möjlighet till Utökat stöd

Projekt YH med möjlighet till Utökat stöd inkluderar utbildningar som är särskilt förberedda på att ta emot studerande med funktionsnedsättning. Utbildningarna erbjuder mindre studerandegrupp och inkluderande urval och har pedagogiska och fysiska anpassningar från start.

För dessa utbildningar görs specifik marknadsföring mot specifika målgrupper och kompetensutveckling för undervisande personal finns.

De första utbildningarna startade hösten 2012 och sju utbildningar startar hösten 2016.

Mer information

Tel växel: 010-209 01 00

Se även: Pedagogiskt stöd och tillgänglighet på yrkeshogskolan.se och här på myh.se.