Stöd till särskilda målgrupper

Svenska med yrkesinriktning

  • Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren

Särskilt pedagogiskt stöd

  • Utökat ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare
  • Exempel på pedagogiskt stöd; teckenspråkstolk, anteckningsstöd, inläsning av litteratur och  extra datorstöd
  • Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna
  • Utbildningsanordnaren är skyldig att ge studerande som har behov av stöd i sina studier sådant stöd
  • Den studerande ska kunna styrka behovet av stöd
  • Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för hur man kartlägger stödbehovet
  • Myndigheten kan bevilja utökat statsbidrag/särskilda medel i form av särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning – om utbildningen får statsbidrag

Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på yrkeshögskolan

Handbok om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning i yrkeshögskolan