Yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Yrkeshögskoleexamen 2 kap. 13 § YHF

  • Minst 200 yhp
  • Innehåller självständigt arbete (examensarbete)
  • Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser (t.ex. ha specialiserade kunskaper i ….)
  • Yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF-nivå 5

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen 2 kap. 14 § YHF

  • Minst 400 yhp
  • Minst en fjärdedel av utbildningen består av LIA
  • Innehåller självständigt arbete (examensarbete)
  • Uppfyller vissa krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser (t.ex. ha avancerade kunskaper i …)
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar SeQF-nivå 6