Lagar, regler, tillsyn

För alla utbildningsformer finns det lagar och andra bestämmelser som måste följas. Det gäller till exempel hur utbildningarna ska utformas, kursplaner, betygskriterier, examina, tillträde och avgifter.

Här hittar du de lagar och förordningar som reglerar de utbildningsformer som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för. Här finns även de föreskrifter som vi har beslutat om, samt de allmänna råd vi har gett ut. 

Genom tillsyn kontrollerar myndigheten att utbildningarna följer de lagar och regler som gäller. I menyn till höger kan du läsa om hur tillsynen går till och hitta tillsynsbeslut.

Om du anser att det finns brister i en utbildning kan du anmäla det till oss. Anmäl brister i en utbildning.