Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har utfärdat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor.

Allmänna råd är rekommendationer om hur bestämmelserna i en författning kan eller bör tillämpas. Tanken är att de ska främja en enhetlig tillämpning och bidra till utvecklingen av en viss inriktning av praxis.

De allmänna råden  förklarar och förtydligar bestämmelser men är inte formellt bindande för den som råden riktas till.

De allmänna råd som utfärdats finns i Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling, MYHFS, och kan laddas ner i pdf-format nedan.

MYHFS-nummer Allmänna råd I kraft
2015:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete 150701