Anmäl brister i en utbildning

Om du ser brister i en utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kan du anmäla det till oss. Då utreder vi ärendet och granskar om utbildningen bedrivs på rätt sätt. Skulle myndigheten hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Prata först med den som bedriver utbildningen

Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du alltid i första hand ta upp problemet med den som anordnar utbildningen och försöka komma till rätta med problemet. Prata gärna med andra som går samma utbildning för att tillsammans försöka påverka. Glöm inte att involvera studeranderepresentanten, på de utbildningar där detta ska finnas. 

Så här gör du en anmälan

Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med den som ansvarar för utbildningen men fortfarande är missnöjd och upplever brister i utbildningen kan du göra en anmälan.

Du kan anmäla brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Konst- och kulturutbildningar 
  • Tolkutbildningar inom folkbildningen
  • Utbildningar med endast tillsyn
  • Uppdragsutbildningar

Du anmäler enklast genom formuläret Anmälan om brist i utbildning.

Tänk på att de uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling, vilket innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna. Uppgifter som lämnas hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur myndigheten hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-209 01 69, så får du tala med någon av de utredare som arbetar med anmälningsärenden.

Vi utreder anmälningar som handlar om hur utbildningarna genomförs

När myndigheten får in ett anmälningsärende startar vi en utredning. Vi kan behöva kontakta dig som gjort anmälan för att få kompletterande information.

Först kontaktar vi den som bedriver utbildningen som får möjlighet att bemöta den kritik som lämnas i anmälan. Du som anmäler får sedan svara på yttrandet från den som bedriver utbildningen. Du som anmäler får ta del av allt material som kommer in till myndigheten under utredningen.

Utredningen sker oftast genom e-post och telefon, men kan ibland leda till ett granskningsbesök på utbildningen.

Vi har endast möjlighet att granska utbildningarna utifrån de regelverk som omfattas av vår tillsyn. Vissa frågor, som frågor om diskriminering och om studiemedel, hänvisar vi vidare.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar.

Vad kan en anmälan leda till?

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut som kan innehålla krav på att den som bedriver utbildningen ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Beslutet kan också innebära att myndigheten bedömer att det inte finns anledning att gå vidare i ärendet.

Myndigheten utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till en enskild.