Anmäl brister i en utbildning

Om du ser brister i en utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kan du anmäla det till oss. Då utreder vi ärendet och granskar om utbildningen bedrivs på rätt sätt. Skulle myndigheten hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Prata först med den som bedriver utbildningen

Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du alltid i första hand ta upp problemet med den som anordnar utbildningen och försöka komma till rätta med problemet. Prata gärna med andra som går samma utbildning för att tillsammans försöka påverka. Glöm inte att involvera studeranderepresentanten, på de utbildningar där detta ska finnas.

Så här gör du en anmälan

Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med den som ansvarar för utbildningen men fortfarande är missnöjd och upplever brister i utbildningen kan du göra en anmälan.

Du kan anmäla brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Konst- och kulturutbildningar 
  • Tolkutbildningar inom folkbildningen
  • Utbildningar med endast tillsyn
  • Uppdragsutbildningar

Du anmäler enklast genom formuläret Anmälan om brist i utbildning.

Tänk på att de uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling, vilket innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna. Uppgifter som lämnas hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur myndigheten hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-209 01 00. Be att få prata med någon utredare som arbetar med anmälningsärenden.

Detta utreder vi

Vi utreder anmälningar som handlar om hur utbildningarna genomförs. Granskningen sker utifrån de regelverk som utbildningarna styrs av. Om frågorna ligger utanför de områden som vi ansvarar för så hänvisar vi vidare till andra myndigheter. Det kan till exempel röra frågor om studiemedel eller vissa frågor om diskriminering.

Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar eller anmälningar om utbildningar som har avslutats.

Så här går en utredning till

När myndigheten får in en anmälan om brister i en utbildning så kontaktar vi den ansvarige utbildningsanordnaren och skickar över det underlag som inkommit till oss. Vi begär sedan in det underlag som vi bedömer behövs för att utreda klagomålet. De flesta anmälningsärenden utreds via mejl- eller telefonkontakter men ibland bokar vi in en tid för ett besök på plats.

När vi har fått in ett tillräckligt utredningsunderlag så skickar vi det till anmälaren som får möjlighet att lämna synpunkter på det.

Vad kan en anmälan leda till?

När utredningen är klar skriver vi ett beslut. I beslutet gör myndigheten en bedömning om utbildningsanordnaren har uppfyllt sina åtaganden enligt regelverket eller brustit på något sätt. Om vi finner att det finns brister i utbildningen så kräver vi att utbildningsanordnaren vidtar åtgärder för att rätta dessa.

Beslutet skickas till anmälaren och utbildningsanordnaren. Om det finns en ledningsgrupp för utbildningen skickas det även till denna. Beslutet publiceras också här på myndighetens webbplats myh.se.

Myndigheten utdömer inte viten och beslutar inte om kompensation till någon enskild.