Anmäl brister i en utbildning

 Här kan du anmäla brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Konst- och kulturutbildningar 
  • Tolkutbildningar inom folkbildningen
  • Utbildningar med endast tillsyn
  • Uppdragsutbildningar
  • Kompletterande utbildningar

Dina uppgifter

Din utbildning

Beskrivning av problemet

Har du tagit upp problemet med anordnaren?*

Godkända format är .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf


Skicka in anmälan