Gällande föreskrifter

Här hittar du de föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har utfärdat.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att myndigheten får eller ska ge ut föreskrifter inom ett visst område.

De föreskrifter som utfärdats finns i Myndighetens för yrkeshögskolans författningssamling, MYHFS, och kan laddas ner som pdf-filer nedan.

MYHFS-nummer Föreskrifter I kraft
2021:4  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande  211001
2021:3  Förordning om upphävande av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2012:3) om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar  210630
2021:2  Förordning om upphävande av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift (MYHFS 2009:2) om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar 210630
2021:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan (2013:4) 210331 
2020:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter ochallmänna råd om ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan 210101
2020:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning
tandsköterska
200401
2019:6  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens beslut om föreskrifter (2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan 191231
2019:4 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om anstånd med studier och studieuppehåll 190624
2019:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet 190301
2018:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker 181201
2018:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter(MYHFS 2017:3), om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan 180430
2018:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan 180301
 2017:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor  170801 
 2017:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation 170701
 2017:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation 170701
 2016:14  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper 170101
 2016:13  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 170101
2016:11  Föreskrifter om ändring i Myndigheten för
yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10)
om att utbildningar med inriktning trafiklärare
ska ha nationellt likvärdigt innehåll
 
160906 
2016:10  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll  160816
2016:9  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
ansökan om förnyat stöd för konst- och
kulturutbildningar med gällande beslut om stöd
 
160901
2016:8  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation  160801
2016:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen  160301
2016:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer  160301
2016:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer  160301
2015:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 150701
2014:5 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd  för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 141023
2014:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde  140601
2011:2 pdf-ikonMyndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning  110818
2009:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan  091228

 

Förordning
om upphävande av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2012:3) om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar;