Föreskrifter

Här hittar du de föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har utfärdat.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att myndigheten får eller ska ge ut föreskrifter inom ett visst område.

De föreskrifter som utfärdats finns i Myndighetens för yrkeshögskolans författningssamling, MYHFS, och kan laddas ner som pdf-filer nedan.

MYHFS-nummer Föreskrifter I kraft
 2017:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter
om att utbildningar med inriktning trafiklärare
ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor
170801
 2017:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
ansökan om behörighetsgivande förutbildning
inom yrkeshögskolan
170502
 2017:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation 170701
 2017:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation 170701
 2016:17  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS 2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar 161231
 2016:16  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 170101
 2016:15  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar med utbildningsstart från den 1 januari 2018 161215
 2016:14  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper 170101
 2016:13  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 170101
2016:12  Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 160913
2016:11  Föreskrifter om ändring i Myndigheten för
yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10)
om att utbildningar med inriktning trafiklärare
ska ha nationellt likvärdigt innehåll
160906
2016:10  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll  160816
2016:9  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
ansökan om förnyat stöd för konst- och
kulturutbildningar med gällande beslut om stöd
160901
2016:8  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation 160801
2016:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen  160301
2016:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer  160301
2016:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer  160301
2015:4 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 151006
2015:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 150701
2014:6 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 141229
2014:5 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd  för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 141023
2014:4 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 140909
2014:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde  140601
2013:5 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar  131015
2013:4 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan  130705
2013:2 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterandeutbildningar  130412
2012:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar  121018
2012:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan  120406
2011:2 pdf-ikonMyndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning  110818
2009:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar  091228
2009:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan  091228