Gällande föreskrifter

Här hittar du de föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har utfärdat.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att myndigheten får eller ska ge ut föreskrifter inom ett visst område.

De föreskrifter som utfärdats finns i Myndighetens för yrkeshögskolans författningssamling, MYHFS, och kan laddas ner som pdf-filer nedan.

MYHFS-nummer Föreskrifter I kraft
2020:4  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

 2020:4 Rättelseblad
200402
2020:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning
tandsköterska
200401
2020:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 200301
2019:6  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens beslut om föreskrifter (2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan 191231
2019:5 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag 190624
2019:4 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om anstånd med studier och studieuppehåll 190624
2019:2 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 190301
2019:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet 190301
2018:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker 181201
2018:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter(MYHFS 2017:3), om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan 180430
2018:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan 180301
2018:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2012:3), om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar 180131
2017:6  Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 170901
 2017:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor 170801
 2017:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för fullständig auktorisation inom elinstallation 170701
 2017:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation lågspänning inom elinstallation 170701
 2016:17  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS 2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar 161231
 2016:14  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper 170101
 2016:13  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 170101
2016:12  Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 160913
2016:11  Föreskrifter om ändring i Myndigheten för
yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:10)
om att utbildningar med inriktning trafiklärare
ska ha nationellt likvärdigt innehåll
160906
2016:10  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha nationellt likvärdigt innehåll  160816
2016:9  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
ansökan om förnyat stöd för konst- och
kulturutbildningar med gällande beslut om stöd
160901
2016:8  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation 160801
2016:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen  160301
2016:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer  160301
2016:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer  160301
2015:4 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 151006
2015:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 150701
2014:6 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 141229
2014:5 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd  för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 141023
2014:4 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar 140909
2014:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde  140601
2013:5 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar  131015
2013:4 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan  130705
2013:2 pdf-ikon Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterandeutbildningar  130412
2011:2 pdf-ikonMyndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning  110818
2009:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan  091228