Upphävda föreskrifter

MYHFS-nummer Föreskrifter Upphävda
2020:4 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter 200402
MYHFS 2020:2  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter 200630
2020:1  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 200301
2019:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag 190624
2019:3 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter
190630
2019:2 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 190301
2018:4  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, om uttag av studerandeavgifter och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel 190430
2017:7  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 181231
 2017:4  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel 180430
 2017:3  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan 180430
 2016:16  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 171231
 2016:15  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar med utbildningsstart från den 1 januari 2018 170831
2016:7  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar med utbildningsstart från 1 juli 2017 170331
2016:5  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag eller särskilda medel med utbildningsstart 1 juli 2017– 30 juni 2018 170331
2015:5 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar 161231
2016:6  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med studerandeavgifter med utbildningsstart 1 januari 2017 – 30 juni 2018 161031
 
2016:4  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag eller särskilda medel gällande Trafikflygare, civilt flyg, med utbildningsstart 1 januari–30 juni 2017 samt 1 januari–30 juni 2018 160831
 
2015:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2016–30 juni 2017 160229
2014:6 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 141229
2014:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar med utbildningsstart från 1 juli 2015  150228
 
2014:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2015 – 30 juni 2016  150228
2013:4 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om behörighet att antas till utbildning inom yrkeshögskolan  210331
2013:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2014–30 juni 2015  140531
2013:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan i ansökningsomgång som gäller Trafikflygare, civilt flyg, med utbildningsstart 1 januari–30 juni 2014  140531
2012:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar 210630
2012:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2013–30 juni 2014  140531
2012:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan  191231
2011:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med start 1 juli 2012–30 juni 2013  140531
2010:1 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan med start 1 juli 2011–30 juni 2012  140531
2010:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplan för trafiklärareutbildning i yrkeshögskolan 
110818
2009:3 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplan för tandsköterskeutbildning i yrkeshögskolan 
110818
2009:2 pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar 210630