Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket.

Kvalitet inom verksamheter som styrs av ett offentligt regel­verk kan enklast beskrivas utifrån hur väl verksamheten

  • uppfyller nationella mål och normer inom området,
  • uppfyller andra nationella mål, krav och riktlinjer som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet samt
  • kännetecknas av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsgranskningen ska garantera att de utbildningsformer som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för bedrivs med god måluppfyllelse och hög kvalitet.

Läs mer om hur vi arbetar med kvalitetsgranskning i de olika utbildningsformerna nedan.