Kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket.

Kvalitet inom verksamheter som styrs av ett offentligt regel­verk kan enklast beskrivas utifrån hur väl verksamheten

  • uppfyller nationella mål och normer inom området,
  • uppfyller andra nationella mål, krav och riktlinjer som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet samt
  • kännetecknas av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsgranskningen ska garantera att de utbildningsformer som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för bedrivs med god måluppfyllelse och hög kvalitet.

I menyn till höger hittar du beslut och rapporter som avser yrkeshögskolan. För beslut och rapporter som avser konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar, kontakta registrator.

Läs mer om hur vi arbetar med kvalitetsgranskning i de olika utbildningsformerna nedan.