Nya bestämmelser – yrkeshögskolan

Med anledning av de förslag som Utbildningsdepartementet tog fram i promemorian Ds 2015:41, En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, och i den efterföljande propositionen 2015/16:198 med samma namn har regeringen fattat beslut om ett antal ändringar i bland annat förordningen om yrkeshögskolan (YHF).

Nya bestämmelser mars 2017  

Nya bestämmelser april 2016

 

Ta del av propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap på regeringen.se