Råd och vägledning

Som utbildningsanordnare erbjuds du från och med våren 2018 råd och vägledning inför uppstarten av en YH-utbildning.

Myndigheten kommer i dialogform att erbjuda råd och vägledning till utbildningsanordnaren redan innan utbildningen startar. Vi tror att en tidig kontakt kan underlätta utbildningsanordnarens arbete och öka rättssäkerheten för studerande! Denna nya förebyggande satsning innebär att vi kommer att genomföra färre inledande tillsyner.

Vi tar kontakt med utbildningsledare

Under våren och sommaren kommer vi att ta kontakt med de utbildningsanordnare som fick yrkeshögskoleutbildningar beviljade i januari i år. Vi kommer att erbjuda personlig dialog till så många utbildningsanordnare som möjligt. Helt nya utbildningsanordnare har högsta prioritet och därefter helt nya utbildningar. Se gärna över att rätt kontaktuppgifter till utbildningsledare finns på plats på Mina sidor.

Dialog inför utbildningsstarten

Kontakten kommer i första hand att ske via telefon och ska utgöra ett stöd i de processer som pågår innan utbildningen startar. Det rör till exempel hantering av tillträde, ledningsgruppsarbete, framtagande av kursplaner och planering för utbildningens genomförande. Vi stämmer av att de förutsättningar som krävs för start också finns. Vi kommer inte att begära ut något underlag inför detta samtal och utbildningsledaren kommer inte att behöva återrapportera något till myndigheten. Efter samtalet står utredaren till förfogande för frågor. 

Checklista för uppstart av yrkeshögskoleutbildning