Tillsynsbeslut konst- och kulturutbildningar

Här hittar du flera av myndighetens beslut i tillsynsärenden. För övriga beslut, vänligen kontakta registraturen.

 

Resultat efter tillsyn av betyg eller intyg, utbildningsbevis och dokumentationen av studieresultat i konst- och kulturutbildningar

2020-05-15 Sammanfattning av resultatet

Anmälan om Grafikgrund – Grafikskolan i Stockholm. Skärholmen

2020-05-07 Beslut (pdf) Sammanfattning av beslut

Tillsyn av Skådespelarprogrammet – Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm

2020-03-26 Beslut (pdf), Sammanfattning av beslut