Tillsynsbeslut konst- och kulturutbildningar

Här hittar du flera av myndighetens beslut i tillsynsärenden. För övriga beslut, vänligen kontakta registraturen.

Tillsyn av Interaktiv Ljuddesign - Forsbergs Skola AB, Stockholm 

2021-05-20 Beslut (pdf) Sammanfattning av beslut

Anmälan om Performing Arts School – Dans i Göteborg AB, Göteborg

2020-07-30 Beslut (pdf) Sammanfattning av beslut

Anmälan om Skådespelarprogrammet - Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm

2020-07-02 Beslut (pdf) Sammanfattning av beslut

Resultat efter tillsyn av betyg eller intyg, utbildningsbevis och dokumentationen av studieresultat i konst- och kulturutbildningar

2020-05-15 Sammanfattning av resultatet

Anmälan om Grafikgrund – Grafikskolan i Stockholm, Skärholmen

2020-05-07 Beslut (pdf) Sammanfattning av beslut

Tillsyn av Skådespelarprogrammet – Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm

2020-03-26 Beslut (pdf), Sammanfattning av beslut