Anmälan om Grafikgrund – Grafikskolan i Stockholm. Skärholmen

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit mot en anmälan om konst- och kulturutbildningen Grafikgrund. Enligt anmälan finns flera brister i utbildningen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren brister genom att uppgifter om anmälarens resultat inte har funnits tillgängliga så att ett utbildningsbevis har kunnat utfärdas utan onödig fördröjning.

Enligt anmälan har utbildningsanordnaren inte utfärdat ett utbildningsbevis och felaktigt beslutat om ett studieavbrott. Anordnaren ska vidare ha brustit i introduktionen till utbildningen och i att ge särskilt pedagogiskt stöd.

Myndigheten konstaterar att det har tagit drygt tre månader för utbildningsanordnaren att utfärda ett utbildningsbevis efter att en studerande har slutat. Utbildningsanordnaren redogör för att det har tagit tid att sammanställa den studerandes resultat. Utbildningsanordnare ska enligt regelverket dokumentera kunskapskontroller och studieresultat. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren brister genom uppgifter om anmälarens resultat inte har funnits tillgängliga så att ett utbildningsbevis har kunnat utfärdas utan onödig fördröjning. Myndigheten kommer att följa upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar bristen.

Gällande de övriga anmälningspunkterna så uppfyller utbildningsanordnaren kraven i regelverket. För att läsa vidare om myndighetens utredning och bedömning gällande dessa områden, se beslutet.

Anmälan om Grafikgrund – Grafikskolan i Stockholm. Skärholmen (pdf)