Tillsynsbeslut tolkutbildningar

Här hittar du flera av myndighetens beslut i tillsynsärenden. För övriga beslut, vänligen kontakta registraturen.

Anmälan om Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk – Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Umeå universitet, Östersund

2021-02-18 Beslut (pdf) Sammanfattning