Anmälan mot Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan gällande Tillträde till utbildningen - Urval

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en sökande till yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare. Av anmälan framgår att anmälaren inte har blivit inbjuden till urvalsprovet trots att hen är behörig till utbildningen. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren men lämnar ett påtalande.

Utbildningsanordnaren har redovisat att enligt deras antagningssystem har anmälaren fått en inbjudan till urvalsprovet per e-post. Anmälaren anför att hen inte har fått e-postmeddelandet. Utbildningsanordnaren har skickat en skärmbild från systemet där det framgår att anmälaren har fått en inbjudan till urvalsprovet. Under utredningen har anordnaren låtit anmälaren genomföra urvalsprovet och anmälaren har en reservplats till utbildningen.

Myndigheten konstaterar att det står ord mot ord om inbjudan till urvalsprovet kommit fram till anmälaren. Vidare konstaterar myndigheten att urvalsprocessen har genomförts på det sätt som är beskrivet i utbildningsplanen. Myndigheten kan inte se att det har förekommit brister i genomförandet av urvalsprocessen som är i strid med författningarnas krav. Myndigheten bedömer att anordnaren uppfyller författningarnas krav. Dock påtalar myndigheten vikten av att anordnaren säkerställer att information om tillträdesprocessen kommer alla sökande tillhanda.

Anmälan om Medicinsk sekreterare - Plushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan. Gävle (pdf)