Anmälan mot Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen gällande tillträde till utbildningen - behörighet

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en sökande till yrkeshögskoleutbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens. Av anmälan framgår att anmälaren sökte till utbildningen och förklarades obehörig på felaktig grund. Myndigheten lämnar kritik på området tillträde till utbildningen – behörighet. Myndigheten bedömer att anordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Under utredningen har utbildningsanordnaren framfört att man missade att granska samtliga handlingar som anmälaren skickade in i samband med ansökan till utbildningen. Utbildningsanordnaren har gjort bedömningen att anmälaren var behörig till utbildningen genom reell kompetens. Därmed erbjöd man anmälaren en plats på utbildningen.

Utbildningsanordnaren framför att det inte är ett systematiskt fel som har gjorts. Man har gått igenom samtliga obehöriga sökande och man kan inte se att fler felaktiga bedömningar har gjorts.

I regelverket för yrkeshögskolan finns flera möjligheter att uppnå behörighet till utbildningarna. Myndigheten anser att utbildningsanordnarna är skyldiga att utreda och pröva dessa möjligheter vid antagning till yrkeshögskolan.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren gjorde en felaktig bedömning av anmälarens behörighet i tillträdesprocessen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit i sin utredningsskyldighet genom att inte pröva alla möjligheter till behörigheter som finns i regelverket. Vidare bedömer myndigheten att anordnaren har åtgärdat bristen genom att erbjuda anmälaren en plats på utbildningen och att man har kontrollerat att det inte är fler felaktiga bedömningar som har gjorts. Myndigheten avslutar ärendet.

Anmälan om Redovisningsekonom med lönekompetens - Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen. Sundsvall (pdf)