Anmälan om Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar – Göteborgs stad, Yrgo, Göteborg

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar.

Anmälaren säger att han inte har fått tillräckligt bra stöd i genomförandet av utbildningen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren visserligen har erbjudit stöd, men inte sett till att den studerande har fått särskilt pedagogiskt stöd på det sätt som han har rätt till.

Myndigheten har även noterat att utbildningsanordnaren inte hade rapporterat in betyg till myndigheten senast fyra veckor efter att betyg satts.

Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristerna.

Anmälan om Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar – Göteborgs stad, Yrgo, Göteborg (pdf)