Anmälan om Designmodellör - Formakademin i Lidköping AB, Lidköping

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Designmodellör i Lidköping.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren återkopplar de studerandes prestationer i enlighet med deras rutiner, och betyg sätts i rimlig tid efter avslutad kurs.

Vidare finner myndigheten inte skäl att ifrågasätta att anordnaren arbetar aktivt för att säkerställa en trygg studiemiljö. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till de krav som författningarna ställer.

Anmälan om Designmodellör - Formakademin i Lidköping AB, Lidköping (pdf)