Anmälan om Digital Turism - Sveriges Yrkeshögskola AB - Malmö Yrkeshögskola, Malmö

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Digital Turism i Malmö.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har felaktigt bedömt att anmälarens avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren brustit i behörighetsbedömningen i samband med tillträdet till utbildningen.

Utbildningsanordnaren har tydliggjort att man är införstådd med att anmälarens avgångsbetyg uppfyller kravet på grundläggande behörighet och redogjort för sina vidtagna åtgärder för att förhindra att en liknande situation uppstår på nytt.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Anmälan om Digital Turism - Sveriges Yrkeshögskola AB - Malmö Yrkeshögskola, Malmö (pdf)