Anmälan om Drift- och fastighetstekniker - YrkesAkademin YH AB, Västerås

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Drift- och fastighetstekniker i Västerås.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har säkerställt att anmälaren får fullfölja LIA-kursen med ett upplägg som är i linje med de direktiv som kommunicerats av myndigheten under våren 2020 med anledning av Covid -19.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har genomfört en kartläggning för att utröna ett eventuellt behov av pedagogiskt stöd hos anmälaren och att de har tillgodosett anmälarens behov av anpassad kunskapskontroll vid gruppredovisning.

Anmälan om Drift- och fastighetstekniker - YrkesAkademin YH AB, Västerås (pdf)