Anmälan om Elkraftsingenjör – Nackademin AB. Solna

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en tidigare utbildare på yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör. Av anmälan framgår bland annat att anmälaren har synpunkter på tillträdesprocessen och den dagliga ledningen av utbildningen. Myndigheten kritiserar inte utbildningsanordnaren.

Tillträdesprocessen har inte brustit

Anmälaren anför att anordnaren antar för många sökande till utbildningen. Många av de sökande som antas till utbildningen har enligt anmälaren mycket låga förkunskaper i teknik och svenska.

Utbildningsanordnaren har redogjort för tillträdesprocessen. Man har gjort en behörighetsprövning och urvalsprocess.

Det är inte reglerat hur många studerande som anordnaren får ta in utöver de beviljade studerandeplatserna. Myndigheten konstaterar att ord står mot ord gällande om sökande antagits utan tillräckliga tekniska kunskaper och svenska. Anmälaren har inte inkommit med underlag som styrker att processen har brustit. Därmed bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

De studerande har förutsättningar att nå kursmålen

Anmälaren lyfter en rad saker som hen menar påvisar att den dagliga ledningen av utbildningen är så pass bristfällig att de studerande inte får förutsättningar att nå kursmålen.

Myndighetens syn är att anordnaren ska säkerställa att de studerande får förutsättningar att nå kursmålen under en kurs. Uppgifterna i ärendet visar att utbildningen har en utbildningsledare som leder det dagliga arbetet i verksamheten. I ärendet har det inte inkommit underlag som visar att den dagliga ledningen har brustit på ett sådant sätt att de studerande inte har förutsättningar att nå kursmålen, vilket bekräftas av studeranderepresentanten. Därmed bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Det finns förutsättningar att genomföra kunskapskontroller på ett rättssäkert sätt

Anmälaren menar att det inte fanns förutsättningar att genomföra kunskapskontroller på ett rättssäkert sätt i en kurs.

Myndigheten omprövar inte betygssättning eller bedömningar av kunskapskontroller. I ärendet har det inte inkommit underlag som styrker att det på utbildningen saknas förutsättningar att genomföra kunskapskontroller på ett rättssäkert sätt.

Anmälan om Elkraftsingenjör – Nackademin AB. Solna (pdf)