Anmälan om Fastighetsingenjör 2 – John Ericsson Institutet. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från studerande på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör 2. Av anmälan framgår att den studerande inte erbjöds en LIA-plats inför en LIA-kurs. Myndigheten lämnar kritik på området LIA. Utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen under utredningen.

Av anmälan framgår att den studerande inte hade erbjudits en LIA-plats till en LIA-kurs som var avslutad när anmälan skickades in till myndigheten.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man förmedlade kontaktuppgifter till LIA-företag och att den studerande var på intervjuer för potentiella LIA-platser. Efter att kursen hade startat skrevs en individuell studieplan där det framgick att den studerande skulle genomföra LIA-kursen under sommaren 2020.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren får ha rutiner som innebär att den studerande i första hand själv söker LIA-plats. Däremot har utbildningsanordnaren sista handsansvaret för att alla studerande får möjlighet att genomföra LIA.

Då utbildningsanordnarens åtgärder inte resulterade i att den studerande blev erbjuden en LIA-plats innan kursstart bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte uppfyllde författningarnas krav.

Under utredningen har den studerande fått en LIA-plats som är kvalitetssäkrad av anordnaren. Därmed bedömer myndigheten att bristen är åtgärdad och avslutar ärendet.

Anmälan om Fastighetsingenjör 2 – John Ericsson Institutet. Stockholm (pdf)