Anmälan om Hovslagarutbildning – Flyinge AB. Flyinge

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anonym anmälan om yrkeshögskoleutbildningen Hovslagare. Enligt anmälan känner sig anmälaren kränkt av en lärare men har inte vågat berätta om detta för utbildningsanordnaren då lärarna skyddar varandra. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har agerat på ett korrekt sätt.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren på ett tillfredsställande sätt har redogjort för hur de arbetar med att förebygga förekomsten av kränkande behandling i utbildningen och hur de har följt upp innehållet i anmälan med personal och studerande.

Anmälan om Hovslagarutbildning – Flyinge AB. Flyinge (pdf)