Anmälan om IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB. Liljeholmen

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-Infrastructure and cloud engineer. Av anmälan framgår att den studerande saknar LIA-plats. Myndigheten lämnar kritik mot utbildningsanordnaren.

Anmälaren framför att hen saknar en LIA-plats till en LIA-kurs som var pågående när anmälan skickades in till myndigheten.

Utbildningsanordnaren har bekräftat att anmälaren saknar LIA-plats och uppgett att de är medvetna om att det är anordnarens ansvar att tillse att alla studerande får LIA-plats och att de har brustit i att säkerställa detta.

Då utbildningsanordnarens rutiner för LIA-anskaffning inte har resulterat i att anmälaren har blivit erbjuden en LIA-plats bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav.

Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Anmälan om IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB. Liljeholmen (pdf)