Anmälan om IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB, Liljeholmen

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen IT-Infrastructure and cloud engineer i Liljeholmen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte hade rapporterat in de studerandes betyg till myndigheten senast fyra veckor efter att betyg satts. Utbildningsanordnaren har åtgärdat denna brist.

Anmälaren säger att betygssättningen i kurser för lärande i arbete inte har genomförts på ett rättssäkert sätt, samt att betygskriterierna för VG inte är möjliga att nå för de studerande.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att betygssättningen i kurserna har genomförts på ett rättssäkert sätt. Det har inte skickats in underlag som påvisar något annat. Myndigheten har även granskat kursplanerna och kan inte se att utformningen av kursplanerna brister.

Anmälan om IT-Infrastructure and cloud engineer – Lernia Utbildning AB, Liljeholmen (pdf)