Anmälan om IT-infrastrukturspecialist - Nackademin AB. Solna

Myndigheten har tagit emot en anmälan från studerande på yrkeshögskoleutbildningen IT-infrastrukturspecialist. Av anmälan framgår att den studerande saknar LIA-plats. Myndigheten lämnar kritik till utbildningsanordnaren.

Anmälaren framför att hen saknar en LIA-plats till en LIA-kurs som var pågående när anmälan skickades in till myndigheten.

Utbildningsanordnaren har redogjort för hur de har stöttat anmälaren på olika sätt under processen att ordna en LIA-plats. Utbildningsanordnaren har tipsat anmälaren om företag som hen kan söka en LIA-plats hos, men utbildningsanordnaren har inte erbjudit anmälaren en faktisk LIA-plats.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren får ha rutiner som innebär att den studerande i första hand själv söker LIA-plats. Däremot har utbildningsanordnaren det slutliga ansvaret att säkerställa en LIA-plats för alla studerande.

Då utbildningsanordnaren inte har säkerställt en plats för genomförandet av LIA åt anmälaren bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt författningarnas krav. Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas eller avser åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Anmälan om IT-infrastrukturspecialist - Nackademin AB. Solna (pdf)