Anmälan om IT-säkerhetstekniker - Nackademin AB, Solna

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen IT-säkerhetstekniker i Solna.

Myndigheten konstaterar att anordnaren har i enlighet med utbildningens utbildningsplan tillämpat författningsenliga urvalsgrunder i tillträdesprocessen.

Utifrån det inskickade underlaget i ärendet kan myndigheten inte se att det har förekommit brister i genomförandet av tillträdesprocessen. Därav bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om IT-säkerhetstekniker - Nackademin AB, Solna (pdf)