Anmälan om Klövvårdare - Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS), Skara

Myndigheten utrett en anmälan om utbildningen Klövvårdare i Skara med fokus på områdena avgifter, kunskapsmål samt undervisande personal och handledare.

Myndigheten konstaterar att de studerande fått bekosta diverse skyddsutrustning som är nödvändig i utbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har tillhandahållit kostnadsfria alternativ gällande skyddsutrustning och verktyg, vilket strider mot författningarnas krav. Utbildningsanordnaren ska redovisa hur de ska åtgärda bristen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till de krav som författningarna ställer såväl gällande innehållet i utbildningen som undervisande personal och handledare. Ärendet har i dessa delar avslutats utan åtgärd.

Anmälan om Klövvårdare - Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) (pdf)