Anmälan om Kvalitets-/produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion – Stiftelsen PROTEKO – Nordiska Textilakademin. Borås

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Kvalitets-/produktionsutvecklare. Av anmälan framgår att anmälaren anser att undervisningen på utbildningen är på för låg nivå. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

Anmälaren anser att undervisningen på utbildningen är på för låg nivå och att tempot i undervisningen är för långsamt. Anmälaren valde att avsluta sina studier efter första terminen på grund av missnöjet med utbildningen.

Utbildningsanordnaren har svarat att den första terminens kurser ligger på en basnivå för att ge varje studerande en stabil grund att stå på. Utbildningens upplägg är anpassat efter ledningsgruppens krav och fördjupningskurser och tillämpning kommer senare i utbildningen.

Myndigheten har inte funnit något som tyder på att utbildningens upplägg avvikit från utbildningsplanen och bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till kraven i författningarna.

Anmälan om Kvalitets-/produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion – Stiftelsen PROTEKO – Nordiska Textilakademin. Borås (pdf)