Anmälan om Lokförare – Östsvenska yrkeshögskolan, Hässleholm

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Lokförare i Hässleholm.

Anmälan gäller brister i de studerandes förutsättningar att genomföra Lärande i arbete (LIA).

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren med anledning av pandemin har vidtagit åtgärder som är i linje med de direktiv som kommunicerats av myndigheten under våren 2020.
Myndigheten bedömer att åtgärderna gör det möjligt för anmälaren och de övriga drabbade studerande att fullfölja utbildningen. Anordnaren lever därmed upp till de krav som finns.

Anmälan om Lokförare – Östsvenska yrkeshögskolan, Hässleholm (pdf)