Anmälan om Lönekonsult – IHM Business School AB Malmö

Myndigheten har tagit emot en anmälan från studerande på yrkeshögskoleutbildningen Lönekonsult. Av anmälan framgår att den studerande saknar en plats för lärande i arbete (LIA). Under utredningen har den studerande även framfört att hen inte har fått möjligheten att komplettera en LIA-kurs och att hen har fått betyg i kurser trots att de inte är genomförda. Myndigheten lämnar kritik på områdena LIA och betyg.

Utbildningsanordnaren har inte erbjudit den studerande en LIA-plats

Anmälaren framför att hen saknar en LIA-plats till en LIA-kurs som var avslutad vid tiden för anmälan. Vidare framför anmälaren att anordnaren inte har gett hen möjlighet att komplettera en LIA-kurs som hen har genomfört.

Utbildningsanordnaren anger att anmälaren har kallats till ett flertal intervjuer, men utbildningsanordnaren har inte kunnat erbjuda anmälaren en LIA-plats för LIA-kursen som hen inte har genomfört.

Gällande LIA-kursen som den studerande behöver komplettera säger anordnaren att de har gjort en tidsplan för när anmälaren själv ska ha säkrat en plats för komplettering av LIA-kursen. Anordnaren anser att de har gjort det som förväntas av dem och att det är anmälaren som har ansvaret att komplettera kursen.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren inte får lägga ansvaret att hitta en LIA-plats på den studerande, utan det är utbildningsanordnaren som har sistahandsansvaret att säkerställa en LIA-plats åt en studerande. Gällande komplettering av den LIA-kurs som anmälaren har genomfört är myndighetens syn att anordnaren inte har uppfyllt sina skyldigheter eller följt de riktlinjer som står i LIA-avtalet.

Myndigheten bedömer att anordnaren inte har tillhandahållit anmälaren en plats för genomförandet av LIA-kursen. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar denna brist.

Vidare bedömer myndigheten anordnaren inte har erbjudit den studerande möjlighet att komplettera den LIA-kurs som anmälaren har genomfört. Under utredningen har anordnaren beslutet att betygssätta studerande i kursen istället för att begära en komplettering. Myndigheten följer därför inte upp denna del av ärendet.

Utbildningsanordnaren har satt betyg på kurser som anmälaren inte har genomfört

Anmälaren framför att hen har fått betyget Icke godkänt i LIA-kurserna fast att dessa inte var fullt ut genomförda. Detta bekräftas av anordnaren som även har fastställt betygen i myndighetens digitala plattform.

Myndigheten bedömer att anordnaren inte uppfyller författningarnas krav då man har gett anmälaren betyget Icke godkänd på LIA-kurserna trots att hen inte har fullföljt kurserna. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar denna brist.

Anmälan om Lönekonsult – IHM Business School AB Malmö. Malmö (pdf)