Anmälan om Lönespecialist – TUC Sweden AB - Yrkeshögskola, Linköping

Myndigheten har utrett en anmälan om brister i utbildningen Lönespecialist i Linköping.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har uppfyllt författningarnas krav om att ge anmälaren förutsättningar för att nå kursmålen i kursen LIA 1. I utredningen har det inte framkommit att handledning har saknats på LIA-platsen så som anmälaren påstår. Utbildningsanordnaren har genomfört veckovisa uppföljningsmöten under LIA-kursen. Anmälaren har trots att hen varit på två LIA platser inte uppnått kursmålen och därmed anses utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda ytterligare omtentamens möjlighet i form av ytterligare LIA-plats vara uppfyllt.

Anmälan om Lönespecialist – TUC Sweden AB - Yrkeshögskola, Linköping (pdf)