Anmälan om Mätnings- och kartteknik – Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB, Solna

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Mätnings- och kartteknik.

Myndigheten bedömer att kvalitetssäkringen av utbildningen brister. Utbildningsanordnaren ska redovisa hur de har åtgärdat detta för myndigheten.

Myndigheten har påpekat vikten för utbildningsanordnaren av att följa de rutiner som de har för att rapportera till myndigheten när studerande avbryter sina studier.

Enligt anmälaren har det funnits brister i tre kurser i utbildningen. Myndigheten bedömer att de studerande har fått förutsättningar att nå målen i kurserna. Utbildningsanordnaren har därmed levt upp till sitt ansvar.

Anmälan om Mätnings- och kartteknik – Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB, Solna (pdf)