Anmälan om Mätningstekniker – Campus Varberg. Varberg

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Mätningstekniker. Enligt anmälaren så har utbildningsanordnaren inte hjälpt till att ordna en relevant plats för en kurs i lärande i arbete (LIA). Anmälaren har istället fått arbeta med teoretiska uppgifter på distans. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har agerat på ett korrekt sätt.

Utbildningsanordnaren är skyldig att se till att varje studerande erbjuds en kvalitetssäkrad LIA-plats. Anmälaren påbörjade LIA-kursen efter att ha fått en plats i juni 2019. Anmälaren har i september och oktober 2019 meddelat att kursen löpt på väl. Utbildningsanordnaren har på ett tillfredsställande sätt redogjort för myndigheten hur de har kvalitetssäkrat platsen. Därmed bedömer myndigheten att anordnaren har uppfyllt författningarnas krav.

Anmälan om Mätningstekniker – Campus Varberg. Varberg (pdf)