Anmälan om PlaygroundSquad, Upplevelse- och Spelutveckling – Tension Education AB, Falun

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen PlaygroundSquad, Upplevelse- och Spelutveckling. Av anmälan framgår att den studerande anser att den spelmotor som primärt används i utbildningen upplevs som obsolet och används inte av spelföretagen i branschen. Detta medför enligt anmälaren att de studerande har större utmaningar när de arbetar med sina spelprojekt i utbildningen och när de genomför LIA-kurserna ute hos spelföretagen än de skulle haft om utbildningen tillhandahållit en annan spelmotor. Myndigheten lämnar ingen kritik till utbildningsanordnaren.

De studerande har förutsättningar att nå utbildningens mål

Myndighetens tillsynsansvar innefattar att undersöka om de studerande har förutsättningar att nå utbildningens kunskapsmål. Under utredningen har myndigheten inhämtat underlag från både utbildningsanordnaren och ledningsgruppen. Myndigheten bedömer att det inte finns något som tyder på att utbildningsanordnaren har brustit i de studerandes möjligheter att uppnå utbildningens mål.

Anmälan om PlaygroundSquad, Upplevelse- och Spelutveckling – Tension Education AB. Falun (pdf)