Anmälan om Produktionsledare Industriell Träbyggnad – Sunne Träbyggnadsutbildning, Sunne

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Produktionsledare Industriell Träbyggnad i Sunne.

Anmälaren menar att betygssättningen av vederbörande i en kurs genomfördes på ett felaktigt sätt. Myndigheten konstaterar att anordnaren i bedömningen av anmälarens prestation har använt de former för kunskapskontroll och principer för betygssättning som framgår av kursens kursplan. Anmälaren har fått möjlighet att komplettera den skriftliga rapporten och anordnaren har lämnat återkoppling om vad bedömningen grundas på.

Vidare konstaterar myndigheten att det inte finns något i underlag i ärendet som påvisar att organisationen och den dagliga ledningen vid utbildningen har brustit.

Gällande anmälarens påstående om att hen har framfört till anordnaren att kvinnor missgynnats på utbildningen konstaterar myndigheten att ord står mot ord. Huvudregeln är att den person som hävdar att något brustit är den som har bevisbördan att så är fallet.

Anmälan om Produktionsledare Industriell Träbyggnad – Sunne Träbyggnadsutbildning, Sunne (pdf)