Anmälan om STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Solna

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST. Av anmälan framgår att den studerande inte fått en plats för lärande i arbete (LIA). Utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen.

Anmälaren framför att hen inte har fått hjälp av utbildningsanordnaren att säkerställa en plats för genomförandet av kursen LIA 2.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att den studerande vid tiden för genomförandet av LIA 2 var i kontakt med ett stort antal företag men inte lyckats få en LIA-plats. Anordnaren uppger att de under hösten 2019, efter utbildningens slut, tagit kontakt med företag i sökandet efter en LIA-plats åt den studerande. Under utredningen säkerställde anordnaren en LIA-plats åt den studerande.

Myndighetens syn är att utbildningsanordnaren har det slutgiltiga ansvaret att säkerställa en LIA-plats. Då utbildningsanordnaren vid kurstillfället inte tog detta ansvar bedömer myndigheten att utbildningsanordnaren inte uppfyller författningarnas krav.

Eftersom utbildningsanordnaren under ärendets gång har erbjudit anmälaren en LIA-plats bedömer myndigheten att bristen är åtgärdad och avslutar ärendet.

Anmälan om STI-Ingenjör Järnvägsprojektör EST – Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut. Solna (pdf)