Anmälan om Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård – Båstad kommun Akademi Båstad, Båstad

Myndigheten har utrett en anmälan om utbildningen Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård i Båstad.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren har brustit i att löpande och utan dröjsmål rapportera de studerandes resultat till myndigheten och riktar kritik mot utbildningsanordnaren på detta område. Studieresultaten har rapporterats in under utredningen och bristen anses därmed vara åtgärdad.

Anmälaren har uttryckt att utbildningens pedagogiska upplägg inte varit bra och att utbildningsledaren inte varit tillgänglig för de studerande, samt att LIA-platsanskaffningen inte genomförts på ett bra sätt. I utredningen har myndigheten inte funnit uppgifter som styrker anmälarens åsikter och myndigheten bedömer därmed att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Anmälan om Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård – Båstad kommun Akademi Båstad, Båstad (pdf)